Khmer | EN

បណ្តាញអាជីវកម្ម

ល.រ នាម និងគោត្តនាម មុខងារ អង្គភាព
1 ម៉េង ស៊ន អាជីវករ ផ្សារ លើ
2 នូ ស្រី អាជីវករ ផ្សារ លើ
3 ឈាន យ៉ុន អាជីវករ ផ្សារ លើ
4 ឡេង ធារិទ្ធិ អាជីវករ ផ្សារ លើ
5 ហែល ម៉ាយូរ៉ា អាជីវករ ផ្សារ លើ
6 លន់ ​កុម្ភៈ អាជីវករ ផ្សារ លើ
7 នូ សារិទ្ធិ អាជីវករ ផ្សារ លើ
8 អ៊ូ អីម អាជីវករ ផ្សារ លើ
9 ហែល វណ្ណី អាជីវករ ផ្សារ លើ
10 ម៉េត​ ​កន្និកា អាជីវករ ផ្សារ លើ